Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Η αξιολόγηση στο σχολείο…

Με ευκαιρία τη σημερινή συνάντηση στο σχολείο μας για την ενημέρωση των γονέων, που αφορά την πρόοδο των παιδιών τους, καλό είναι να επισημάνουμε τα εξής:
Όταν μιλάμε για αξιολόγηση των μαθητών εννοούμε κυρίως τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το σχολείο.
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος. Να διαπιστώσουν διδάσκοντες και διδασκόμενοι τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Με την αξιολόγηση στο σχολείο:
*      Ελέγχουμε το βαθμό κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων καταγράφοντας την επίδοση των μαθητών.
*      Καλύπτουμε στοιχεία της συνολικής παρουσίας τους στο σχολείο, όπως την προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία με συμμαθητές κ.α.
Επιπλέον, με την αξιολόγηση, εκτιμώνται ορισμένα στοιχεία, όπως:
v      Η συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη
v      Η φαντασία και η δημιουργικότητα
v      Η συνεργασία με τους συμμαθητές
v      Η γλωσσική έκφραση, η ακρίβεια στο λόγο και η χρήση επιχειρημάτων
v      Η διάθεση για αναζήτηση και μεθοδικότητα
v      Ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης  
Οι προσδοκίες από τους στόχους και από τα στοιχεία αυτά είναι ανάλογες με την ηλικία, την τάξη και την ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή. Προσπαθούμε η αξιολόγηση να γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή, με ευαισθησία, διακριτικότητα και λεπτότητα, ώστε να μην καταντά καταδικαστική επίκριση και στιγματισμός.
Είναι αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί στηριζόμενοι στα δεδομένα της αξιολόγησης των μαθητών όπως περιγράφονται πιο πάνω, αναπροσαρμόζουν τους στόχους του μαθήματός τους, προσανατολίζουν τη βοήθεια τους στους μαθητές, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα, αλλά και ενισχύοντας τις προσπάθειές τους.
Πώς επιτυγχάνεται η αξιολόγηση:
Για να αξιολογήσουμε χρησιμοποιούμε την καθημερινό προφορικό έλεγχο, τις γραπτές δοκιμασίες και τις εργασίες των μαθητών στο σπίτι (με φειδώ).
Ειδικά οι εργασίες στο σπίτι έχουν διδακτική και παιδαγωγική αξία όταν βοηθούν το παιδί να συνδυάσει δημιουργικά τις γνώσεις του, ανατρέχοντας σε πηγές πληροφόρησης κλασσικές ή σύγχρονες (βιβλιοθήκη, εγκυκλοπαίδειες, Internet κ.τ.λ.). Το τελευταίο αφορά κυρίως μεγαλύτερα παιδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου