Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Υποκατάστατο - Κική Δημουλά


Σκορπίζουν τν δακρύων ο μεγάλες συγκεντρώσεις.
Μνήμη κα παρν ψάχνουν ν κρυφτον π τ διαύγειά τους.
ραι πο κα πο καμι τουφεκι πότε π κενο τ εκρινς χαράκωμα λύπη πότε π μυδρότερο.
Στρατηγικ ν δείξει τάχα τι ρχονται νισχύσεις.
ς παραδοθε. χει σχεδν πικρατήσει φωτογραφία σου.
ξαπλώθηκε που βρκε μαχη πιφάνεια ποδεκατισμένη ασθηση πρόθυμη γι γαλήνη.
νεμίζει στν βλεμμάτων τ ψώματα χι σν θιμο δρανς μελαγχολικ μ ς γενναος συκοφάντης τς πώλειάς σου.
Μέρα τ μέρα πείθει πς τίποτα δν λλαξε τι σουν πάντα τσι, π χαρτ κ γενετς φωτογραφία σ συνάντησα νέκαθεν πς τσι σ᾿ γαποσα γυρολόγα π εκόνα σ πεικόνιση κι π πεικόνιση σ εκόνα σου ρκέστηκα.
Μνήμη κα παρν πρέπει ν κρυφτον π τ διαύγειά τους.
ραι πο κα πο καμι τουφεκι μυδρ. Μαρτυρία πέρ σου λύπη ς παραδοθε.
μόνος ξιόπιστος μάρτυρας τι ζήσαμε εναι πουσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου