ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,
το σχολείο είναι ο χώρος, όπου οι μαθητές/τριες  περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών/τριών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.
 Η φοίτηση των μαθητών/τριών

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό, πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

·     Η φοίτηση των μαθητών/τριών - σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία -   είναι υποχρεωτική.

·     Οι μαθητές/τριες  τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκκλησιασμός, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

·     Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

·     Σε περίπτωση ασθένειας κατά την επάνοδο του μαθητή/τριας  στο σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

·     Σε περίπτωση που κάποιος γονέας ή κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο/α της τάξης ή τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας (εάν έχει μάθημα) ή τον διευθυντή ή  υποδιευθυντή του σχολείου μας.

·     Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές/τριες των Α' και Γ τάξεων.
Άφιξη στο σχολείο
·     Η άφιξη των μαθητών/τριών  το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου.

·     Η άφιξη των μαθητών/τριών  που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7.00 ως 7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν κυρίως όσοι μαθητές/τριες   παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.

·     Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια  καθυστερήσει δικαιολογημένα,  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον γονέα ή κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.

·     Οι γονείς-κηδεμόνες  που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως, μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
Προσευχή
Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/τριες  έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Αποχώρηση από το σχολείο

·     Οι μαθητές/τριες  δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.

·     Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

·     Οι μαθητές/τριες  που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι/ες,  αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

·     Η αναχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

·     Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από τις εξόδους του σχολείου.

·     Με την ολοκλήρωση της 1ης ώρας δηλαδή στις 15.00 ή στις 16.00 για όσους μαθητές/τριες  είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

·     Οι γονείς-κηδεμόνες  που συνοδεύουν τους μαθητές/τριες  κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/τριών  που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους/ες  συνεχίζουν το μάθημα.
Διάλειμμα
·     Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες  βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους/ες  ο χώρος παραμονής των μαθητών/τριών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

·     Ο επιτηρητής εφημερίας (μαθητής/τρια) θα εποπτεύει μαζί με τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, θα ακούει, θα παρέχει βοήθεια και θα διαμεσολαβεί μεταξύ των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο διάλειμμα ή αθετούν τους κανόνες του σχολείου μας, αναφορικά α. με την υγιεινή και την καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος, β. την ασφάλεια των μαθητών/τριών και γ. τη συμπεριφορά.

·     Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους  εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.

·     Οι μαθητές/τριες  οφείλουν να σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.

·     Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται  στην αίθουσα με τη συνοδεία του/της εκπαιδευτικού, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
Επισκέψεις – γιορτές
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, στις εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.
Γονείς – κηδεμόνες
·     Οι γονείς-κηδεμόνες  μπορούν και είναι καλό να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο/α της τάξης ή τον/την  εκπαιδευτικό ειδικότητας.  Εκείνος/η  ορίζει την ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

·     Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες  (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

·     Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο/α  της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή/τριας.

·     Κανένας  γονέας ή κηδεμόνας    δεν έχει το δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί το παιδί του ή άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει ενημερώνεται ο δάσκαλος/α της τάξης ή ο διευθυντής οι οποίοι και θα διευθετούν το θέμα.

·     Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

·     Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας  είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (23510  24683) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι/ες  έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.

·     Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους γονείς του μαθητή/τριας  δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

·     Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου - σπιτιού.
Οι εκπαιδευτικοί
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα έχει καθοριστική επίδραση. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

Συνακόλουθα:

·     Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

·     Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί προσέρχονται το πρωί στο σχολείο στις 7:50π.μ., ελέγχουν την κατάσταση των εξωτερικών και των εσωτερικών σχολικών χώρων και επιτηρούν όλους τους μαθητές/τριες  στο προαύλιο του σχολείου, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων. 

·     Στα υπόλοιπα διαλείμματα σε συνεργασία με τους επόπτες εφημερίας (μαθητές/τριες) φροντίζουν για την ασφάλεια και την παραμονή των μαθητών/τριών στο προαύλιο και τους άλλους χώρους του σχολείου. Φροντίζουν διακριτικά να προσέχουν και να προστατεύουν και τους επόπτες εφημερίας από οποιοδήποτε ατόπημα προκύψει.

·     Ενδιαφέρονται  για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές/τριες  σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

·     Όσοι  διδάσκουν την 1η διδακτική ώρα παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών/τριών. Μετά την προσευχή συνοδεύουν τους μαθητέςτριές  τους στις αίθουσες διδασκαλίας .

·     Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή/τριας  από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης (π.χ. σωματικές ανάγκες).

·     Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών/τριών.

·     Οφείλουν  να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών και γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

·     Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών/τριών, τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες  που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους .

·     Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.

·     Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.

·     Απαγορεύεται να  καπνίζουν στο σχολικό χώρο.                                      

·       Οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών τους.

·       Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή/τριας. Φροντίζουν να ενημερώνονται διακριτικά για προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους (οικονομική, κοινωνική κατάσταση), ώστε να υπάρξει, όπου απαιτείται, μέριμνα από τη σχολική κοινότητα.
 
Γενικά
·     Το ντύσιμο των μαθητών καλό είναι  να είναι άνετο και κόσμιο, ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες αλλά και εναρμονισμένο με τις αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών/τριών.

·     Οι μαθητές/τριες  δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

·     Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών/τριών  τους και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.

·     Η κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας,  επιτρέπεται για τους μαθητές/τριες αλλά η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά το πέρας των μαθημάτων.

·     Οι μαθητές/τριες  επισκέπτονται τις τουαλέτες του σχολείου μας ιδιαίτερα προσεκτικά και τις διατηρούν όσο γίνεται καθαρότερες.

·     Το σχολείο μας διαθέτει σχολικούς τροχονόμους. Οι γονείς και οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την παρουσία και τις υποδείξεις τους, των οποίων αποκλειστική μέριμνα αποτελεί η ασφαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στο σχολείο.

·     Το σχολείο μας  διαθέτει επίσης σχολικό συνεταιρισμό. Η ύπαρξη και η λειτουργία του σχολικού κυλικείου βασίζεται στην εθελοντική εργασία δασκάλων και μαθητών/τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης. Τα έσοδα του κυλικείου καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του σχολείου μας. Θεωρούμε   τη συμμετοχή των μαθητών/τριών  πολύ σημαντική στην ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης, της προσφοράς και του εθελοντισμού.

·     Τέλος, η  προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.