Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς...

 


Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)

 

Εφαρμογή του συστήματος

Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) στο σχολείο μας

 

Το σχολείο μας αποφάσισε κατά την τρέχουσα χρονιά να συμμετάσχει στην εφαρμογή του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ).

Το σύστημα ΠροΘεΣυ έχει εφαρμοστεί συστηματικά σε άλλες ανεπτυγμένες δυτικές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια με θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της μαθητικής συμπεριφοράς και του σχολικού κλίματος. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής και μαθησιακής επίδοσης όλων των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην αρχή πως οι αξίες και οι αναμενόμενες συμπεριφορές διδάσκονται θετικά, ξεκάθαρα και συχνά.

 Η Δρ. Λευκή Κουρέα είναι η επιστημονική υπεύθυνη της δράσης αυτής, που έχει εξελικτικό χαρακτήρα.

Με το πρόγραμμα ΠροΘεΣυ προωθείται και ενισχύεται η θετική συμπεριφορά των μαθητών/τριών μας μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων. Διαδραστικά συστήματα μάθησης...

 


Το Υπουργείο Παιδείας ,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προμήθευσε και εγκατέστησε στο σχολείο μας πέντε διαδραστικά συστήματα μάθησης . Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι ενθουσιασμένοι με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων στη διαδικασία μάθησης.

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

 

Αγαπητοί γονείς η Άτρακτος ξεκινά νέο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με θέμα: «Καθοδηγώντας τα παιδιά στο παιχνίδι της ζωής». Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Έχει μοιραστεί το ενημερωτικό έντυπο στους / στις μαθητές/τριες.

Τηλ. Επικοινωνίας:2351078614