Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

«Η ύπαρξη του ΑΛΛΟΥ στη δική μου τη ζωή»


 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: «Η ύπαρξη του ΑΛΛΟΥ στη δική μου τη ζωή: Μαθαίνω να επικοινωνώ - Μαθαίνω να συνεργάζομαι – Μαθαίνω να σέβομαι».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης  τα τμήματα Ε1, Ε2 και Στ1. Το πρώτο στάδιο του προγράμματος υλοποιήθηκε σε 5 διδακτικές ώρες.

Στόχοι του προγράμματος:

1η συνάντηση

Στόχοι: Εξάσκηση των μαθητών στις δεξιότητες: μη λεκτική επικοινωνία, ακρόαση, ανοχή της διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση, τήρηση σειράς, εμπιστοσύνη.

Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: (ακρόαση). Εισαγωγή στο θέμα.

Βήμα 2ο: (μη λεκτική επικοινωνία, ενσυναίσθηση, αναγνώριση του διαφορετικού)

Βήμα 3ο: (ακρόαση, συγκέντρωση, ομαδοποίηση, αναγνώριση του διαφορετικού)

Βήμα 4ο: (ακρόαση, τήρηση σειράς, εμπιστοσύνη, σεβασμός)

Κλείσιμο 1ης συνάντησης: Ερωτήσεις για ανακεφαλαίωση και ανατροφοδότηση της ομάδας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου