Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

«Βάρος σχολικής τσάντας»
Σε πρόσφατες επισκέψεις μας σε σχολεία διαπιστώθηκε ότι το βάρος των σχολικών τσαντών δυστυχώς παραμένει δυσανάλογο σε σχέση με το σωματικό βάρος των μαθητών.
Οι τσάντες για κάποια παιδιά είναι ασήκωτες, με ότι συνέπειες έχει αυτό για την υγεία τους και μάλιστα σε μία φάση τόσο δυναμική αναπτυξιακά.
Στο παρελθόν θίξαμε κατ' επανάληψη το συγκεκριμένο θέμα. Πριν δύο χρόνια σε ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου υπήρξε ειδική εισήγηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, την οποία παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων και στην οποία παρουσιάστηκαν ευρήματα ερευνών για τις συνέπειες που έχει το βάρος της τσάντας στη σωματική υγεία των μαθητών καθώς και αντίστοιχες προτάσεις αντιμετώπισής του.

Κάποια σχολεία ανέλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες και αφού συζήτησαν το θέμα αποφάσισαν ένα μέρος του διδακτικού υλικού να παραμένει στη βιβλιοθήκη της τάξης.
Παρακαλούμε τον κάθε εκπαιδευτικό της τάξης να σηκώσει τις τσάντες των μαθητών του για να εκτιμήσει το βάρος τους σε αναλογία με το μέσο σωματικό βάρος των μαθητών της τάξης του και να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, ούτως ώστε οι μαθητές του και ιδιαίτερα των μικρών τάξεων να μην σηκώνουν βάρη που δεν τους επιτρέπει η ηλικία τους.

Πηγή: Δαραής Κων/νος
Σχολικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου