Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των μαθητών/τριών, έχει ιδρύσει το Παρατηρητήριο κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού και έχει δρομολογήσει σειρά σχετικών δράσεων.
Ένας από τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η 6η Μαρτίου αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες, ερεθίσματα και ιδέες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας που εκδηλώνεται μεταξύ μαθητών και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης.
Σε αυτά τα πλαίσια της ημέρας κατά της σχολικής βίας και στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν δράσεις σχετικές με το σχολικό εκφοβισμό και τη βία. Οι μαθητές των τμημάτων μας παρακολούθησαν σχετικές προβολές και ακολούθησαν συζητήσεις πάνω στους προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου