Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή-Αθήνα»

 

ΘΕΜΑ:          «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της  ΣΤ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή-Αθήνα»

  Ο Διευθυντής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης  ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση της 3ήμερης εκπαιδευτικής μετακίνησης τάξεων του σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα), έχοντας υπόψη τις με αρ. πρ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 (Β ́1115) και 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β ́ 681) Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ14/96156/Δ2/01-08-2022 έγγραφο έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2022-23».
Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί οδικώς με τουριστικό λεωφορείο και ο αριθμός τωνσυμμετεχόντων σε αυτή ανέρχεται (περίπου) στους 48 (μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί).

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ


Κυριακή 28 Μαΐου 2023

06:30 Αναχώρηση από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης με προορισμό την Αθήνα
12:30 Αττικό Πάρκο (Σπάτα)
16:30 Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
17:30 Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου
20:00 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

Δευτέρα 28 Μαΐου 2023

7:30 Έγερση και πρωινό στο ξενοδοχείο Βουλή
9:00  Βουλή

11:30  Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

13:30 Ελεύθερη περιήγηση στην Μητροπόλεως-Ερμού- Πλάκα –Μοναστηράκι -Γεύμα στο κέντρο
16:00 Αρχαιολογικό Μουσείο ή Παλιά Βουλή

17:30 Επιστροφή ξενοδοχείο

20:00 Δείπνο στο κέντρο της πόλης

23:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

Τρίτη 29 Μαΐου 2023


7:30  Έγερση και πρωινό στο ξενοδοχείο
9:00 Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης
11:00 Αλλαγή Φρουράς στο Σύνταγμα

12,00 Μουσείο Γουλανδρή
13,30 Αναχώρηση για Κατερίνη με ενδιάμεσες στάσεις

Αρ. Πρωτ.:Φ.23/165/21-2-2023
Προς: τα Ταξιδιωτικά Γραφεία
Κοιν: τη ΔΙΠΕ Πιερίας

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του προαναφερθέντος
προγράμματος και επιπλέον τα παρακάτω:

· Διαμονή σε ξενοδοχείο του κέντρου, τεσσάρων αστέρων, με πρωινό (συζητήσιμο και τριών αστέρων, αφού εγκριθεί από την επιτροπή της εκδρομής)
· Όνομα και κατηγορία καταλύματος και υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
· 21 δίκλινα δωμάτια,  1 τρίκλινο και 3 μονόκλινα (κατά προσέγγιση)
· Ξεναγούς διπλωματούχους για το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης.
· Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
· Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά των μαθητών και θα είναι στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
· Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του. Το ποσό καθορίζεται ως το τριπλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού.
· Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
· Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
· Την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης και ότι αυτοί οι όροι θα δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
· Τη βεβαίωση ότι θα χορηγηθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα / κηδεμόνα, χωριστά, μετά το πέρας της εκδρομής.
· Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και συνοδό χωριστά.
· Τέλος, με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30 στο γραφείο της Δ/νσης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), η ποιότητα αυτών καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.


Ο Διευθυντής 

Φακαλής Κώστας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου