Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Υπαπαντή και Σαραντισμό

 


Μόλις
 πέρασαν σαράντα ημέρες από την γέννηση του Θεανθρώπουπροσεφέρθη ο Κύριος στο ιερό υπό Μητρός Παρθένουκαι υπεδέχθη Αυτόν ο πρεσβύτης ΣυμεώνΚατά τη διάταξη του Μωσαϊκού νόμου «παν άρσεν πρωτότοκον έσται αφιερωμένον τω Θεώκαι την εις τούτον  νενομισμένην θυσίαν προσενέγκηζεύγος τρυγόνωνή δύο νεοσσούς περιστερών». Δηλαδήκάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί ήταν αφιερωμένο στο Θεόκαι προς τούτο γινόταν μία συγκεκριμένη τελετή στο ναόπεριλαμβάνουσα και προσφορά δύο τρυγόνων ή περιστεριών.

Λαβών δε ο πρεσβύτης Συμεών τον Κύριο της δόξης στα χέρια του είπε το «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη…». ΤώραδηλαδήΚύριεας πεθάνωαφού είδα το Σωτήρα του κόσμουΔιότι αυτό περίμενε χρόνια ο δίκαιος Συμεών˙ να δει με τους οφθαλμούς του τον Κύριο και Θεό τουΚαι πλέον ευτυχισμένος μπορούσε να υπάγει εις τα αγκάλας του Θεού.Έπειτα από αυτή τη γενική αναφοράγίνεται κατανοητό ότι ο σαραντισμός έχει τις ρίζες του στην εποχή του Μωυσή (καθώς αυτό το στοιχείο το αντλούμε μέσα από τον Μωσαϊκό νόμο). Λέγοντας «σαραντισμό», εννοούμε ότι η μητέρα προσφέρει το νεογέννητο στο ναό και αυτό προς δόξαν του τριαδικού Θεού.


Η γυναίκαέπειτα από την κύηση χρειάζεται ένα διάστημα ώστε να επανέλθει και πάλι στην προ του τοκετού κατάστασηΑυτό το διάστημα ίσως είναι λιγότερο από της σαράντα  ημέρεςαλλά από τη στιγμή την οποίαν οι πατέρες της εκκλησίας θέσπισαν αυτό τον συμβολικό αριθμόοφείλουμε κι εμείς να τον υπακούμε.. Σίγουρα αυτοί κάτι παραπάνω θα γνώριζαν για να εισάγουν αυτό το διάστημα των σαράντα ημερώνΑς μη μας διαφεύγει άλλωστε ότι την εποχή διαμορφώσεως των τελετουργικών της Εκκλησίας μαςτόσες ημέρες εχρειάζοντο.

Η γυναίκα λοιπόνκατά το πρότυπο της  Παναγίαςέπειτα από σαράντα ημέρες πηγαίνει το βρέφος στο ναό για δυο λόγουςΠρώτονγια να εισάγει το βρέφος στο ναόώστε αυτό να μπορεί στη συνέχεια να βαπτισθεί και να συμμετάσχει στην εν Χριστώ λατρευτική ζωήκαι δεύτερον για να καθαρισθεί και αυτή (καθώς οι ευχές του σαραντισμού αναφέρονται και στον καθαρισμό της γυναικός).

Παρατηρούμε ότιόταν η γυναίκα έρχεται στο ναό για να λάβει υπο του ιερέως την ευχή του σαραντισμούο ιερεύς δεν την αφήνει να μπει στον κυρίως ναόδιότι θεωρείται ακόμα ακάθαρτηΑκάθαρτη και όχι αμαρτωλήόπως το συγχέουν πολλοί άνθρωποι στις ημέρες μαςΗ γυναίκα δεν διέπραξε καμία αμαρτίααντιθέτως έφερε στον κόσμο έναν άνθρωποΑκαθαρσία θεωρείται ό,τι αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμόδια τούτο και παραμένει η γυναίκα έπειτα από την κύηση στον οίκο της για σαράντα ημέρεςώσπου να καθαριστεί  πλήρως και να μπορεί να συμμετάσχει και πάλι στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας.  Γι΄αυτό το λόγο και διαβάζει ο ιερεύς την ευχή στον πρόναο του ναού και έπειτα καθώς λαμβάνει στα χέρια του το βρέφος και το εισάγει στον κυρίως ναότότε και η γυναίκααφού έχει καθαρισθεί από τις ευχέςασπάζεται μετ’ ευλαβείας τις εικόνεςΌλα αυτά γίνονται προς μίμηση του σαραντισμού του Κυρίου.
Πηγή:http://www.apostoliki-diakonia.gr/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου