Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση για τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-tests)...

 


12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

 (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID–19.


1.                  Οι γονείς/κηδεμόνες προμηθεύονται τα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από φαρμακείο της επιλογής τους.

1.            Διενεργούν το τεστ κατ’ οίκον τη Δευτέρα και την Πέμπτη. (Ώστε οι μαθητές να επιδείξουν το έντυπο του αποτελέσματος την Τρίτη και Παρασκευή αντίστοιχα)

1.        Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στη συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

        Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση χειρόγραφου εντύπου αποτελέσματος θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του εγγράφου όπως εξάγεται από το σύστημα.)

             Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.


                                                                Για το διδακτικό προσωπικό

                                                                            Ο Διευθυντής

 

                                                                    Φακαλής Κωνσταντίνος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου