Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας .

Η ΕΔΥ (ιδρυθείσα με βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου, την Υποδιευθύντρια τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό. 

 Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Η ΕΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς, και (γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και της καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό, και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΥ.

Το προσωπικό της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας  αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 η  κ.Αναστασιάδου Ελένη, ΠΕ23 Ψυχολόγος

 η κ. Κυριακοπούλου Αναστασία ΠΕ30, κοινωνική λειτουργός

    

  

Όσοι ενδιαφέρεστε,μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2351024683 για να κλείσετε μια συνάντηση. Η επιτροπή δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες 8:15.-12:30,αφού συμπληρωθεί και η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής  και συνεργασίας με την ΕΔΥ.

Ελπίζουμε ο νέος αυτός θεσμός να συμβάλλει θετικά στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη των μαθητών, στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.


Η Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΔΥ


Κυριακοπούλου Αναστασία ΠΕ30, κοινωνική λειτουργός

Αναστασιάδου Ελένη, ΠΕ23 Ψυχολόγος


Ο Διευθυντής 


Φακαλής Κωνσταντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου