Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Αξιολόγηση –έλεγχος του σχεδίου Cinderella then and now :Discovering values

 


Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος οικονομικός έλεγχος στις 8/12/2023 στο σχολείο μας από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / ΙΚΥ κκ. Χαρά Πετροπούλου, Κλεονίκη Σιούτη και Διονύσιο Μητρόπουλο για το σχέδιο 2020-1-UK01-ΚΑ229-079085_5 με τίτλο : Cinderella then and now :Discovering values , 36μηνης διάρκειας από 01-09-2020 ως 31-08-2023. Στον έλεγχο το σχολείο το εκπροσώπησέ ο κ. Φακαλής Κωνσταντίνος διαχειριστής του έργου και πρώην διευθυντής του σχολείου, ο κ. Τσιρίκας Κωνσταντίνος υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου και η κ. Τζημαγιώργη Δήμητρα νυν διευθύντρια του σχολείου.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη Διαχείριση και Υλοποίηση του Σχεδίου εξετάσθηκε η συνάφεια, η πραγματικότητα ,η επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί και ελέγχθηκαν παραστατικά από δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.
Για όλες στις κινητικότητες ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής των συμμετεχόντων, το πρόγραμμα της κάθε συνάντησης, οι προσκλήσεις και οι λίστες των συμμετεχόντων , οι εγκρίσεις μετακίνησης από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Πιερίας, τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων για τους μαθητές και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ταξιδιών.
Μετά τον λεπτομερή έλεγχο του σχεδίου από τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού / ΙΚΥ , το σχέδιο έκλεισε με μεγάλη επιτυχία .
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση του σχολείου και τον σύλλογο γονέων που ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ συμβάλλαμε στη υλοποίηση προγράμματος .

Υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου
Τσιρίκας Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου