Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

What will you wear to the dance?

 what will you wear to the dance?
(Erasmus project Cinderella then and now)

One day big news came to town.The king and the queen were going to have a ball. Cinderella will go to the dance floor.

It ends in 2021. We preparing New Year's Eve. What to wear to the dance?

We wish you the new year 2022 to bring you health, luck, joy and many trips!!!The students of ST2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου