Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνάντηση με τους γονείς

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:30, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική-παιδαγωγική συνάντηση του Διευθυντή με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών μας, στα πλαίσια του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία σε ένα δύσκολο περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει οι συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε.
Ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Κραγιόπουλος Νικόλαος, ενημέρωσε τους γονείς για θέματα της αρμοδιότητάς του και φοίτησης των παιδιών στο σχολείο βάσει των όσων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Επικέντρωσε, δε, την εισήγηση στο τρίπτυχο «σχολείο-μαθητής-οικογένεια», μια σχέση που διατρέχει την πορεία των παιδιών καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο και που θα πρέπει να ερμηνεύεται και να προσεγγίζεται μέσα από ένα διαφορετικό φιλοσοφικό και κυρίως παιδαγωγικό πρίσμα, με βασικό άξονα την ειλικρίνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την απουσία επικριτικής διάθεσης, με ταυτόχρονη αλληλοϋποστήριξη των μερών που την συναποτελούν. Επισημάνθηκε, ότι η συμμετοχή τους δεν είναι ανταγωνιστική, ούτε διοικητική ή επιβλητική, αλλά συμπληρωματική προς το σχολείο και ότι μπορεί να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές, ως πηγή διαφόρων και διαφορετικών μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ως υποστηρικτές του πολυσύνθετου ρόλου του Σχολείου και όχι ως διαμορφωτές της διοίκησης του σχολείου. Τονίσθηκε στους γονείς ότι το Σχολείο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας κρατικός και απρόσιτος γραφειοκρατικός μηχανισμός, τον οποίο θα πρέπει να αποφεύγουν, αλλά αντιθέτως να εμπλέκονται μέσα από μια καθοδηγούμενη, καλοπροαίρετη και οριοθετημένη ανάμειξη στα σχολικά δρώμενα, κάνοντας σαφές ότι η ανάμειξη αυτή προκαθορίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας και αφορά εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνει το σχολείο γι' αυτούς, γι αυτό και δεν πρέπει να περιορίζονται στο ρόλο του θεατή.
Ζητήθηκε από τους γονείς να στηρίζουν το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, όταν αυτοί ρισκάρουν και αποφασίζουν καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό μια ποιοτικότερη παρεχόμενη εκπαίδευση των παιδιών.
Στη συνέχεια με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν ακολούθησε μια πολύ γόνιμη συζήτηση η οποία επικεντρώθηκε στην καινοτόμο δράση «η τσάντα μένει Σχολείο», που ήδη εφαρμόζεται στο Σχολείο μας. Ακούστηκαν πολλές απόψεις –στη συντριπτική τους πλειοψηφία θετικές- οι οποίες σταχυολογήθηκαν και θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της συγκεκριμένης προσπάθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου