Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Εγγραφή μαθητών στην Α' Δημοτικού...

 


 Για την καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας για την διαδικασία εγγραφής των παιδιών σας στο Δημοτικό Σχολείο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017

 Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν  το διάστημα από 1 μέχρι και 20 Μαρτίου 2023.

 Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

 1.   Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από του Δ/ντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων- Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011 Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 2.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 3.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Λήψη του Α.Δ.Υ.Μ.)

 4.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 5.  Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

 Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο τμήμα Ολοήμερης λειτουργίας του Σχολείου θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση.

 Δεν γίνεται καμία εγγραφή μαθητή αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

 Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

 Καθημερινά θα είμαστε στο σχολείο 8.30-12.30 .

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία (τηλ. Επικοινωνίας: 2351024683).  

 Ο Διευθυντής του σχολείου

  ΦΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου