Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Δυσαριθμησία – Βασικά Χαρακτηριστικά


Η δυσαριθμησία ορίζεται ως μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που αφορά την εκμάθηση και κατανόηση της αριθμητικής και της περαιτέρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων.

Οι μαθητές με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των αριθμών και των ποσοτήτων που αντιπροσωπεύουν, καθώς και τις μαθηματικές έννοιες. Εμφανίζουν επίσης δυσκολία στο να εκτελέσουν τις βασικές μαθηματικές πράξεις και να χρησιμοποιήσουν σωστά χρονικές έννοιες. Έρευνες έχουν δείξει πως οι μαθητές με δυσαριθμησία παρουσιάζουν οπτικο-χωρικές δυσκολίες, δηλαδή δυσκολία στο να επεξεργαστούν ότι βλέπουν τα μάτια, και δυσκολίες επεξεργασίας της γλώσσας, δηλαδή δυσκολία να επεξεργαστούν ότι ακούει το αφτί.
Βασικά Χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας:
Δυσκολία στην εκτέλεση των τεσσάρων βασικών μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση), κυρίως όταν εκτελούνται κάθετα.
 • Δυσκολία να κατανοήσουν ένα πρόβλημα και να επιλέξουν τη σωστή πράξη επίλυσής του.
 • Δυσκολία στη μέτρηση αντικειμένων και κυρίως στην αντίστροφη μέτρηση.
 • Δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας.
 • Δυσκολία στο να μάθουν την ορολογία των μαθηματικών (άθροισμα, πηλίκο, κτλ)
 • Δυσκολία στην γραφή και τη σωστή χρήση των μαθηματικών συμβόλων.
 • Δυσκολία στο να χρησιμοποιούν σωστά χρονικές έννοιες (χθες, αύριο, κτλ)
 • Δυσκολία να μάθουν τις μέρες, τις εποχές, τους μήνες και τη χρονική ακολουθία αυτών.
 • Δυσκολία να μάθουν την ώρα.
 • Δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου.
 • Δυσκολία στη χρήση χρημάτων και στην κατανόηση της αξίας τους.
 • Δυσκολία να μάθουν και να θυμηθούν αριθμούς με πάνω από 3 ψηφία.
 • Δυσκολία διάκρισης των αριθμών 6-9, 4-7, 2-5 και αντιστροφή αριθμών, όπως το 3 και το 9.
 • Δυσκολία στη χρήση των συμβόλων σύγκρισης > < =
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό.
 • Δυσκολία διάκρισης δεξιού-αριστερού
 • Δυσκολία στην οργάνωση χρόνου- χώρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα χαρακτηριστικά της δυσαριθμησίας διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ως μαθησιακή δυσκολία θα ακολουθεί το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν είναι δηλαδή ιάσιμη, όπως κι όλες οι μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί, ωστόσο, με την κατάλληλη εκπαίδευση να αξιοποιηθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων του παιδιού και να καταφέρει να αντιμετωπίσει πολλές από τις δυσκολίες του στα μαθηματικά.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου