Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς...

 


Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)

 

Εφαρμογή του συστήματος

Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) στο σχολείο μας

 

Το σχολείο μας αποφάσισε κατά την τρέχουσα χρονιά να συμμετάσχει στην εφαρμογή του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ).

Το σύστημα ΠροΘεΣυ έχει εφαρμοστεί συστηματικά σε άλλες ανεπτυγμένες δυτικές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια με θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της μαθητικής συμπεριφοράς και του σχολικού κλίματος. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής και μαθησιακής επίδοσης όλων των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην αρχή πως οι αξίες και οι αναμενόμενες συμπεριφορές διδάσκονται θετικά, ξεκάθαρα και συχνά.

 Η Δρ. Λευκή Κουρέα είναι η επιστημονική υπεύθυνη της δράσης αυτής, που έχει εξελικτικό χαρακτήρα.

Με το πρόγραμμα ΠροΘεΣυ προωθείται και ενισχύεται η θετική συμπεριφορά των μαθητών/τριών μας μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων. Για το πρώτο στάδιο του συστήματος, το σχολείο μας έχει θέσει ως στόχο τα παιδιά να καλλιεργήσουν τρεις βασικές αξίες: τον σεβασμό, την υπευθυνότητα και την ασφάλεια σε κάθε σχολικό χώρο (τάξεις, αυλή).

Η κάθε αξία έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο αναμενόμενων συμπεριφορών σε κάθε χώρο και οι μαθητές/τριες μας χρειάζεται να τις διδαχτούν και να τις  εφαρμόζουν.

 

Η διδασκαλία των τριών αξιών γίνεται στο χώρο της τάξης και της αυλής καθώς και μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.

Ευελπιστούμε μέσα από τη διδασκαλία των αξιών αυτών  τα παιδιά να δείχνουν σε καθημερινή βάση σεβασμό, υπευθυνότητα και ασφάλεια σε όλους τους σχολικούς καθώς και τους ευρύτερους κοινωνικούς μέσω θετικής προώθησης.

 


Όραμα Σχολείου


Δημιουργούμε ένα σχολείο όπου όλοι απολαμβάνουμε τη διαδικασία της μάθησης και γινόμαστε καλύτεροι με σύνθημά μας «Ένας για όλους και όλοι για έναν».

 

Αξίες Σχολείου


Σεβασμός  -  Υπευθυνότητα  -  Ασφάλεια

 

Γενικοί Στόχοι Σχολείου (Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα)


1. Μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς
2. Αύξηση θετικής συμπεριφοράς
3. Βελτίωση σχολικού κλίματος

                                         

https://www.youtube.com/watch?v=_vvNV81UVdo&feature=youtu.be


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου