Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΖΩΦΡΑΦΙΕΣ

 

Παιδί και ζωγραφιές τι να παρατηρήσουμε
Όταν ένα παιδί μουντζουρώνει, στέλνει ένα πλήθος μηνύματα, που πρέπει να μάθουμε να παρατηρούμε για να αξιολογήσου­με σωστά κατά την ερμηνεία τους. Αυτό ισχύει τόσο για τους παιδαγωγούς όσο και για τους γονείς και είναι απαραίτητο για την αποφυγή λαθών. Πρέπει να παρατηρήσουμε λοιπόν το κρά­τημα τον μολυβιού από το παιδί, την κάλυψη της κόλας, το ση­μείο εκκίνησης, που είναι η αφετηρία της σχεδίασης, τη γραμμή που το παιδί αφήνει στο χαρτί, την πίεση που ασκεί στην κόλα, τη μορφή που προσλαμβάνει το μουντζούρωμα.
 
Το κράτημα του μολυβιού
 
Πρέπει να αξιολογήσουμε αν φαίνεται χαλαρό ή σφιγμένο. Στην πρώτη περίπτωση, εκφρά­ζεται μια ελεύθερη και χαλαρή κινητικότητα- στη δεύτερη πα­ρουσιάζεται μια μυϊκή συστολή, αποτέλεσμα διαφόρων εντά­σεων. Σωστό είναι να εκπαιδεύσουμε το παιδί σε ένα ορθό κρά­τημα, χωρίς εξαναγκασμούς ή επιβολές- θα ωφεληθεί ολόκλη­ρο το νευρομυϊκό και ψυχοκινητικό σύστημά του.
 
Η κάλυψη της κόλας
 
Μια κόλα ιδιαίτερα γεμάτη δείχνει οικειότητα, διαχυτικότητα, εξωστρέφεια, θέληση του παιδιού να μεγαλώσει γρήγορα. Μια κόλα λίγο γεμάτη φανερώνει ένα φοβητσιάρικο, με αναστολές, εσωστρεφές και ντροπαλό παιδί.
 
Σημείο εκκίνησης
 
Κανονικά το παιδί θα πρέπει να αρχίσει τη σχεδίαση από το κέντρο της κόλας, πράγμα που εναρμονίζεται με την αντίληψη του ότι βρίκεται στο κέντρο του κόσμου.Αν αυτό δε συμβεί, μπορεί να οφείλεται σε αναστολές ή ντροπαλότητα. Είναι σημαντικό για το παιδί να μπορεί στα πέντε χρόνια της ζωής του να ικανοποιήσει τη φυσιολογική του ανάγκη να αισθάνεται στο επίκεντρο της προσοχής του κόσμου.
 
Γραμμή
 
Μπορεί να είναι σίγουρη ή αντίθετα τρεμουλιαστή και αβέβαιη. Στην πρώτη περίπτωση, σημαίνει ότι το παιδί νιώθει ελεύθερο να εξερευνήσει και κατά συνέπεια να σχεδιάσει στη δεύτερη περίπτωση το παιδί εκφράζει αναποφασιστικότη,  φόβο να μουντζουρώσει, φόβο για αποδοκιμασία και επίσης και μπορεί να συνδέεται με μια διαπαιδαγώγηση που δίνει υπερβολική σημασία στην καθαριότητα.
 
Πίεση
 
Ο τρόπος σχεδίασης μπορεί να είναι ανάλαφρος ή έντονος. Η γραμμή που μόλις γίνεται αντιληπτή φανερώνει ευαίσθητη φύση και αντιστοιχεί σε παρόμοια συμπεριφορά ακόμη και στο παιχνίδι ή στην καθημερινή ζωή.  Η έντονη γραμμή αντίθετα δείχνει ότι το παιδί διαθέτει πολλή ενέργεια και ζωηρότητα και ότι έχει ανάγκη από ανοιχτούς χώρους για να μπορεί να κινηθεί.
 
Μορφή
 
Ο κύκλος, η γωνία, οι διακεκομμένες γραμμές και οι κουκκίδες εκφράζουν την ανάγκη του παιδιού να κατανοήσει τον εαυτό του και να ανοιχτεί προς τα έξω.
 
http://ebiskoto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου